Category Archives: afiliacio

Molt bones i esperades notícies

ADMÈS A TRÀMIT EL RECURS DE NUL·LITAT PER INDEFENSIÓ PRESENTAT CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE MADRID
Ara que s’apropa el moment de la renovació de les targetes esportives d’associat, és important enviar un missatge informatiu, clar i precís sobre l’estat actual de la sentència del Tribunal Madrileny que va fallar amb un auto incomprensible fins i tot per qui l’hauria d’aplicar.
Deixant de banda el contingut de la sentència, donat que tampoc s’acaba d’entendre si el que es proposa és la necessitat de tenir un permís d’armes, llicència federativa o totes dues alhora, volem centrar el nostre missatge en la situació actual i legal per a la tinença i ús d’un arc a Espanya.
Actualment la sentència només seria aplicable a Madrid, però qui l’hauria d’aplicar té els mateixos dubtes que nosaltres a l’hora d’aplicar-la, en conseqüència queda en el llim de la inaplicabilitat per falta de recursos i claredat en la mateixa.
A més, durant el procés mai no vam ser emplaçats ni informats absolutament de res, quedant en total indefensió. Aquest detall l’hem plantejat davant el tribunal en termini hem parlat en persona, tant amb els jutges com amb els secretaris judicials responsables, tots ells opinen igual i consideren que, efectivament, hi ha hagut un error greu d’informació a possibles implicats, al no formar part del procés no hem pogut informar de la nostra opinió.
Tot això, la impossibilitat d’aplicació per les autoritats madrilenyes i el clar error processal, fa que fins i tot les autoritats judicials volguessin formular la nul·litat de l’ofici de la sentència, no obstant això hem preferit ser nosaltres els que sol·licitin aquesta nul·litat i aquest recurs ha estat admès a tràmit.
Així que aquestes són molt bones notícies per a tots els amics d’IFAA i molt aviat podreu iniciar la renovació de les vostres targetes 2017 i per descomptat gestionar les vostres noves altes.

Sentencia del Tribunal Suprem

Prefereixo no fer traduccions. Qui vulgui llegir la sentencia pot fer-ho a: http://supremo.vlex.es/vid/631449342. Publicat a la pàgina de la Asociación Nacional de Arqueros de Bosque al Facebook:

COMPARTIR!!!… Para información y conocimiento de todos.
¿Sabes que había pendiente un pleito entre la RFETA y el Ministerio del Interior, referente a la validez de la tarjeta de IFAA Spain como documento válido para la tenencia y uso de los arcos?
¿Sabes que la demanda había llegado al Tribunal Supremo?
¿Sabes que ya ha fallado la sentencia y han perdido?
————————————————————–
FALLAMOS
No ha lugar al recurso de casación nº 3950/2013 interpuesto en representación de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO contra la sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de octubre de 2013 (recurso contencioso- administrativo 336/2013 ), con imposición de las costas del recurso de casación a la recurrente en los términos señalados en el fundamento quinto.
————————————————————–
EN CONCLUSIÓN:
– La Tarjeta emitida por nuestra Asociación, es documento suficiente para la tenencia de los arcos. Su uso debe realizarse en espacios debidamente autorizados.
– La homologación de campos de tiro con arco corresponde a la Asociación cuya actividad se practica. No es necesario informe de la GC.