Adaptacions del reglament per les competicions Bosc-3D organitzats per ACTLL

Prenent com a base el reglament Ifaa-Bowhunter, creiem interessant fer-hi les següens modificacions, en el que a partir d’avui denominarem Reglament Bosc-3D ACTLL.

Categories per edats:

Infantil………….. de 6 a 13 anys

Junior……………. de 14 a 17 anys

Sènior…………… de 18 a 59 anys

Veterans……….. de 60 anys amunt

És obligatori tirar a la categoria corresponent a l’edat.

Un cop començat l’any en la categoria que et pertoca per edat, aquesta es mantindrà fins a final d’any independentment de que l’edat ja no sigui la corresponent.

Distancies màximes de les dianes respecte a les piquetes de tir segons el grup:

GRUP Politges Els altres Arcs Juniors Infantils
1 45 m 35 m 25 m 15 m
2 35 m 25 m 20 m 15 m
3 25 m 20 m 15 m 10 m
4 20 m 15 m 10 m 8 m

Piquetes:

Es continuen tirant 2 fletxes per diana.

Al recorregut  de bosc hi haurà 4 piquetes per diana

Piqueta negra……………. màxim a 45 m.

Piqueta negra/blava…….màxim a 35m.

Piqueta blava/groga……màxim a 25m.

Piqueta groga/blanc.……màxim a 15m.

Els politges………….1ª fletxa des de la piqueta negra i la 2ª de la negra/blava.
La resta……………….1ª fletxa des de la piqueta negra/blava i la 2ª de la blava/groga.
Els juniors…………… 1ª fletxa des de la piqueta blava/groga i la 2ª de la groga/blanca.
Els infantils…………..1ª i 2ª fletxa de la piqueta groga/blanca.

Puntuació:

Puntuen les fletxes clavades a qualsevol part del animal, menys la cornamenta.

Tots els rebots, siguin laterals, per sobre o al terra, sempre que la fletxa estigui clavada en la diana, son vàlids.

Valor puntuació, com sempre, 10,8 i 5.

En cas que la fletxa reboti cap a l’arquer, aquest ha de tornar tirar una altra fletxa.

La fletxa a de tocar la línia per sumar puntuació de valor superior.

Format de la Lliga:

Constarà de cinc tirades.

Totes les tirades puntuen i sumen per a la classificació general.

La puntuació final serà la suma dels punts de les tirades.

Es recorda que l’arquer que fumi fora dels llocs habilitats per l’organització en les tirades de l’ACTLL, la tablilla quedarà anul.lada i la puntuació no constarà en cap classificació.