Category Archives: Documents

Molt bones i esperades notícies

ADMÈS A TRÀMIT EL RECURS DE NUL·LITAT PER INDEFENSIÓ PRESENTAT CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE MADRID
Ara que s’apropa el moment de la renovació de les targetes esportives d’associat, és important enviar un missatge informatiu, clar i precís sobre l’estat actual de la sentència del Tribunal Madrileny que va fallar amb un auto incomprensible fins i tot per qui l’hauria d’aplicar.
Deixant de banda el contingut de la sentència, donat que tampoc s’acaba d’entendre si el que es proposa és la necessitat de tenir un permís d’armes, llicència federativa o totes dues alhora, volem centrar el nostre missatge en la situació actual i legal per a la tinença i ús d’un arc a Espanya.
Actualment la sentència només seria aplicable a Madrid, però qui l’hauria d’aplicar té els mateixos dubtes que nosaltres a l’hora d’aplicar-la, en conseqüència queda en el llim de la inaplicabilitat per falta de recursos i claredat en la mateixa.
A més, durant el procés mai no vam ser emplaçats ni informats absolutament de res, quedant en total indefensió. Aquest detall l’hem plantejat davant el tribunal en termini hem parlat en persona, tant amb els jutges com amb els secretaris judicials responsables, tots ells opinen igual i consideren que, efectivament, hi ha hagut un error greu d’informació a possibles implicats, al no formar part del procés no hem pogut informar de la nostra opinió.
Tot això, la impossibilitat d’aplicació per les autoritats madrilenyes i el clar error processal, fa que fins i tot les autoritats judicials volguessin formular la nul·litat de l’ofici de la sentència, no obstant això hem preferit ser nosaltres els que sol·licitin aquesta nul·litat i aquest recurs ha estat admès a tràmit.
Així que aquestes són molt bones notícies per a tots els amics d’IFAA i molt aviat podreu iniciar la renovació de les vostres targetes 2017 i per descomptat gestionar les vostres noves altes.

ACLARIMENTS SOBRE LA SENTENCIA FERMA

Sentencia sobre emissió de targetes esportives (Procedimiento Ordinario 342/2015, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Sexta)

Davant els dubtes que ens traslladen els nostres socis volem aclarir que:

  1. Les actuacions legals continuen.
  2. Fins que no rebem notificació en contra del MINISTERIO DEL INTERIOR a traves de la INTERVENCION CENTRAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS, continuarem emeten les targes esportives de la Associació Catalana de Tir Lliure amb les cobertures corresponents.

En cas de rebre aquesta notificació, immediatament formalitzarem la adhesió a una federació esportiva per donar protecció als nostres associats.

 

Font: www.guias uridicas.walterskluwer.es

Cada Tribunal Superior de Justicia toma su denominación de la Comunidad Autónoma en la que radica (artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Por cuanto a su demarcación se refiere, los Tribunales Superiores de Justicia extienden su jurisdicción, en principio, al territorio de la Comunidad Autónoma, sin embargo esta afirmación debe ser matizada en lo que se refiere a las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. De conformidad con lo dispuesto por la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial (artículo 2.2), que desarrolla en este punto al artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en estos dos órdenes jurisdiccionales las Salas respectivas de los Tribunales Superiores de Justicia pueden tener jurisdicción limitada a determinadas provincias limítrofes entre sí dentro de la Comunidad Autónoma o a una sola provincia. Los casos en que la ley autoriza, en concreto, esta situación excepcional (con respecto a la regla general) son tres: en primer lugar, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en donde existen Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social en Sevilla (con jurisdicción limitada a las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla), Granada (con jurisdicción limitada a las provincias de Almería, Granada y Jaén, y a la ciudad autónoma de Ceuta) y Málaga (con jurisdicción limitada a la provincia del mismo nombre, además de a la ciudad autónoma de Melilla); en segundo lugar, en la Comunidad de Castilla y León hay Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social en Valladolid (jurisdicción limitada a las provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora) y en Burgos (con jurisdicción limitada a las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria); y, en tercer lugar, la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social en las provincias de Las Palmas y Tenerife, con jurisdicción limitada a sus respectivos territorios.